Com Federar-se

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FEDERAR-SE

•  CÒPIA DE L’ACORD PRES PER LA JUNTA DIRECTIVA D’INGRÉS EN LA FEDERACIÓ

•  FOTOCOPIA DEL C.I.F.

•  FOTOCÒPIA DELS ESTATUTS DEL GRUP

•  RELACIÓ NOMINAL DE LA JUNTA DIRECTIVA I TELÈFONS DE CONTACTE

•  NUMERE TOTAL DE COMPONENTS

•  ADREÇA I TELÈFON DEL PRESIDENT

•  ADREÇA I TELÈFON DE LA PERSONA DE CONTACTE I Si pot ser UN NUMERE DE FAX O CORREU ELECTRÒNIC PER A les COMUNICACIONS URGENTS

•  HISTORIAL DE L’ASSOCIACIÓ

•  DUES FOTOGRAFIES DEL GRUP

•  NUMERE COMPLET (ENTITAT, SUCURSAL, DÍGIT DE CONTROL, NUMERE DE COMPTE) DEL COMPTE BANCARI EN què ES CARREGARA EL COBRAMENT DE LES QUOTES ANUALS, QUOTA D’INSCRIPCIÓ: 30,- EUROS; QUOTA ANUAL: 75,– EUROS.